Skip to main content

Få tilskud til din efteruddannelse

Her kan du søge tilskud hos Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF)

Start din ansøgning Kan jeg søge tilskud?

Spørgsmål og svar (lønmodtager)

Du skal dokumentere din deltagelse på selvvalgt uddannelse.

Har du søgt om et AMU-kursus: Hvis vi kan, så indhenter dit bevis og faktura automatisk fra skolen og udbetaler din løn, hvis du har søgt hos fonden efter 01.01.2024 på det femcifrede AMU-nummer (fx 21698 Grundlæggende, AI-baserede værktøjer i industrien).

Har du søgt anden uddannelse: Du skal sende dit bevis til info@tmkf.dk, via sikker mail eller uploade det på din ansøgning. Vi skal bruge faktura og kvittering for betaling af deltagergebyr og andet, som du har fået godkendt i din ansøgning. Din henvendelse bliver behandlet indenfor otte hverdage.

Pengene bliver altid overført til din NemKonto og din lønseddel sendes i e-Boks. Fonden bruger dit bikort.

Læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke består.

Ja, vi tilbyder at forudbetale dit deltagergebyr direkte til uddannelsesstedet. Du kan anmode os om at forudbetale dit deltagergebyr ved at bruge blanketten nedenfor:

  • Fakturaen må kun indeholde kursusgebyr
  • Faktura på kursusgebyr skal være udstedt til og i ansøgers eget navn
  • Det er en betingelse for forudbetalingen, at du gennemfører det pågældende kursus ellers er du forpligtet til at betale det fulde deltagergebyr tilbage til os
Download
Anmodningsblanket

Fonden har lavet en tilskudsberegner, så du kan regne ud, hvad du kan søge hos os.

Der er forskel på, om du er time- eller månedslønnet. Satserne er fastlagt af organisationerne og kan ikke ændres. Beregningsskemaerne er senest opdateret i januar 2024.

Vi bruger altid dit bikort, da vi som fond ikke har mulighed for at bruge dit hovedkort.

Download
Månedslønnede
Download
Timelønnede

Uddannelse, der passer til dig!

amukurs.dk eller bygovenpaa.dk gør det nemt at finde relevant uddannelse, uanset om du er medarbejder eller tillidsrepræsentant