Skip to main content
Gå tilbage til alle spørgsmål og svar

Betaler fonden for kost og logi under uddannelse?

Vi dækker kost og logi, hvis din ansøgning opfylder betingelserne, og du har fået det godkendt inden uddannelsesstart. Vi dækker dine faktiske udgifter til logi op til vores max satser. Kost udbetales som en skattefri diæt, der indberettes til Skat.

Betingelser:

  • Du kan søge tilskud til logi mellem uddannelsesdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Vi beregner længden via Google Maps med korteste rute
  • Kost vil kun blive dækket, hvis du har gjort brug af den godkendte logi

Satser:

  • Kost: 300 kroner pr. døgn. Dagen før: 160 kroner til aftensmad. Sidste dag: 140 kr. til morgenmad og frokost
  • Max logi ved AMU: 150 kroner pr. døgn (du modtager 550 kr. fra skolen)
  • Max logi ved andre uddannelser: 700 kroner pr. døgn

Øvrige betingelser:

  • Du kan søge om at få dækket din overnatning dagen før uddannelsesstart, hvis du minimum har 2,5 times transporttid til uddannelsesstedet