Skip to main content

Hvem kan søge tilskud

Du skal være i et ansættelsesforhold under en af nedenstående overenskomster, før du kan søge hos fonden. Klik her, hvis du er i en opsagt stilling.

Du kan søge tilskud til selvvalgt uddannelse fra fonden, når du har været ansat på samme virksomhed og er omfattet af en af følgende overenskomster:

 • Træ- og Møbeloverenskomsten (ansættelse i mindst seks måneder)
  Piano- og Orgeloverenskomsten (ansættelse i mindst seks måneder)

Er du i tvivl? Kig på din ansættelseskontrakt eller kontakt din fagforening. De kan svare dig på, hvilken overenskomst du arbejder under.

Her kan du se om din virksomhed er omfattet af fonden.

Næste

Find en uddannelse

Du skal selv undersøge, hvilken uddannelse du vil på. Efterfølgende skal du søge tilskud til uddannelsen hos fonden.

Du kan fx søge efter en uddannelse på amukurs.dk eller på bygovenpaa.dk. Du kan også forhøre dig i din faglige organisation, der kan hjælpe dig.

Vi anbefaler altid, at du afventer en godkendelse fra fonden, før du tilmelder dig.

ForrigeNæste

Ansøg om støtte

Du logger ind med MitID på hjemmesiden og ansøger elektronisk.

Du skal have følgende oplysninger klar om uddannelsen:

 • Uddannelsens titel
 • Pris på uddannelsen
 • Kursusnummer/fagkode (hvis AMU)
 • Skole (navn og adresse)
 • Uddannelsens startdato

Du skal have følgende personlige oplysninger klar:

 • Din overenskomst
 • Din ansættelsesdato
 • CVR-nummeret på din arbejdsplads
 • Din nærmeste leders e-mailadresse
 • Din time- eller månedsløn uden tillæg

Vi sender din ansøgning til attest hos den person i virksomheden, der skal attestere de løn- og ansættelsesvilkår, du har angivet i din ansøgning. De kan ikke se, hvilken uddannelse du har søgt.

Du modtager en e-mail fra fonden enten med godkendelse eller afslag på din ansøgning. Læs e-mailen nøje, da den indeholder vigtige oplysninger om, hvorvidt din ansøgning eller dele af den er godkendt.

Du kan downloade skærmbilleder af ansøgningsprocessen her:

Download
Guide til selvvalgt

 

ForrigeNæste

Tilmeld dig uddannelsen og søg offentligt tilskud

Hvis din ansøgning er godkendt, kan du allerede tilmelde dig den ansøgte uddannelse via amukurs.dk eller direkte hos uddannelsesstedet.

Hvis din uddannelse er SVU– eller VEU-berettiget, trækker fonden automatisk det beløb fra din ansøgning, som du er berettiget til. Hvis du får et gyldigt afslag, så kan du sende det til fonden, der vil dække den del.

Deltager du på et akademi- eller diplommodul, skal du også søge hos Omstillingsfonden.

ForrigeNæste

Deltag i uddannelsen og send dit bevis

Efter uddannelsen skal du sende dit bevis eller en deltagerbekræftelse samt dokumentation på de udgifter, du har søgt om tilskud til, til fonden.

Du kan sende dokumentation til info@tmkf.dk eller indsende det elektronisk via “min side”.

Du skal kontakte fonden, hvis du bliver syg, opsagt eller lign., efter du har ansøgt om tilskud. Vi har ikke krav om, at du skal bestå uddannelsen, men du skal have været til undervisningen, førend du er berettiget til at få tilskuddet.

Forrige