Skip to main content

Positivliste aftalt uddannelse

Fonden støtter aftalt uddannelse, der skal mødekomme virksomhedernes langsigtede udviklings- og kompetencebehov og tager ikke udgangspunkt i en lukningssituation.

Medarbejderen modtager løn fra virksomheden og løndækningen fra fonden udbetales til virksomheden.

Gør medarbejderen brug af aftalt uddannelse, erstattes muligheden for selvvalgt uddannelse for den enkelte i det eller de kalenderår, hvor der afvikles aftalt uddannelse. Læs guide til aftalt uddannelse.

Der kan søges tilskud til:

Under hver “Erhvervsuddannelser for voksne – EUV1+2” fremgår de AMU-kurser, der giver merit ind i den valgte uddannelse.

Realkompetencevurdering (AMU “25000 RKV”) søges under den enkelte erhvervsuddannelse.

Vent venligst mens vi finder resultaterne …

  Hvad kan der søges?

  Der kan søges tilskud til kursusgebyr og obligatoriske materialer i henhold til overenskomstteksten. Løndækningen fratrækkes SVU/VEU, som skal søges særskilt og Omstillingsfonden skal søges og fratrækkes kursusgebyret på akademi- og diplommoduler.

  Det konkrete tilskud afhænger af den valgte uddannelse:

  • Forberedende undervisning: op til 100 pct. løndækning
  • Akademiuddannelser, herunder relevante forkurser: op til 100 pct. løndækning og op til 60 hele dage modsvarende 60 ECTS-point. Dog maksimum de resterende timer på selvvalgt.
  • Diplommoduler: op til 100 pct. løndækning og op til 20 hele dage modsvarende 20 ECTS-point. Dog maksimum de resterende timer på selvvalgt.
  • Erhvervsuddannelse for voksne – EUV1+2: kr. 1.600 pr. skoleuge og kr. 800 pr. praktikuge (nedsat tid giver tilsvarende nedsat tilskud i praktikugerne). Medarbejdere, der indgår uddannelsesaftale efter Erhvervsuddannelsesloven, modtager fortsat deres hidtidige løn.
  • AMU-pakker: op til 85 pct. løndækning. Der kan kun ydes støtte til den samme persons deltagelse i kurser i en pakke én gang.
  • Udvalgte AMU-kurser, der er meritgivende til EUV1+2 på positivlisten: 85 pct. løndækning. Der kan kun søges tilskud til udvalgte AMU-kurser, der giver merit ind i den erhvervsuddannelse, som er påtænkt den pågældende medarbejder. Der gives maksimalt støtte til AMU i op til 10 kursusdage i en kalenderperiode på fem år. Der kan kun ydes støtte til den samme persons deltagelse i udvalgte AMU-kurser én gang.