Skip to main content

Positivliste aftalt uddannelse

Fonden støtter aftalt uddannelse, der skal mødekomme virksomhedernes langsigtede udviklings- og kompetencebehov og tager ikke udgangspunkt i en lukningssituation.

Medarbejderen modtager løn fra virksomheden og løndækningen fra fonden udbetales til virksomheden. Udgifter, der refunderes af en kompetencefond til en virksomhed, er skattepligtige for virksomheden, og virksomheden har selv ansvar for at selvangive dette.

Gør medarbejderen brug af aftalt uddannelse, erstattes muligheden for selvvalgt uddannelse for den enkelte i det eller de kalenderår, hvor der afvikles aftalt uddannelse. Læs guide til aftalt uddannelse.

Der kan søges tilskud til:

Under hver “Erhvervsuddannelser for voksne – EUV1+2” fremgår de AMU-kurser, der giver merit ind i den valgte uddannelse.

Realkompetencevurdering (AMU “25000 RKV”) søges under den enkelte erhvervsuddannelse.

Vent venligst mens vi finder resultaterne …

  Hvad kan der søges?

  Der kan søges tilskud til kursusgebyr og obligatoriske materialer i henhold til overenskomstteksten. Løndækningen fratrækkes SVU/VEU, som skal søges særskilt og Omstillingsfonden skal søges og fratrækkes kursusgebyret på akademi- og diplommoduler.

  Det konkrete tilskud afhænger af den valgte uddannelse:

  • Forberedende undervisning: op til 100 pct. løndækning
  • Akademiuddannelser, herunder relevante forkurser: op til 100 pct. løndækning og op til 60 hele dage modsvarende 60 ECTS-point. Dog maksimum de resterende timer på selvvalgt.
  • Diplommoduler: op til 100 pct. løndækning og op til 20 hele dage modsvarende 20 ECTS-point. Dog maksimum de resterende timer på selvvalgt.
  • Erhvervsuddannelse for voksne – EUV1+2: kr. 1.600 pr. skoleuge og kr. 800 pr. praktikuge (nedsat tid giver tilsvarende nedsat tilskud i praktikugerne). Medarbejdere, der indgår uddannelsesaftale efter Erhvervsuddannelsesloven, modtager fortsat deres hidtidige løn.
  • AMU-pakker: op til 85 pct. løndækning. Der kan kun ydes støtte til den samme persons deltagelse i kurser i en pakke én gang.
  • Udvalgte AMU-kurser, der er meritgivende til EUV1+2 på positivlisten: 85 pct. løndækning. Der kan kun søges tilskud til udvalgte AMU-kurser, der giver merit ind i den erhvervsuddannelse, som er påtænkt den pågældende medarbejder. Der gives maksimalt støtte til AMU i op til 10 kursusdage i en kalenderperiode på fem år. Der kan kun ydes støtte til den samme persons deltagelse i udvalgte AMU-kurser én gang.