Skip to main content

Kan jeg søge tilskud?

Du skal være i et ansættelsesforhold under en af nedenstående overenskomster, før du kan søge hos fonden. Hvis du fx er i en opsagt stilling, så skal du kunne færdiggøre den søgte uddannelse inden din fratrædelsesdato i henhold til overenskomstens regler. Er du i tvivl? Kig på din ansættelseskontrakt eller kontakt din fagforening. De kan […]

Hvordan får jeg udbetalt mine penge?

Du skal dokumentere din deltagelse på selvvalgt uddannelse. Har du søgt om et AMU-kursus: Hvis vi kan, så indhenter dit bevis og faktura for deltagergebyret automatisk fra skolen og udbetaler din løn, hvis du har søgt hos fonden efter 01.01.2024 på det femcifrede AMU-nummer (fx 21698 Grundlæggende, AI-baserede værktøjer i industrien). Har du søgt anden […]

Kan fonden forudbetale mit deltagergebyr?

Ja, vi tilbyder at forudbetale dit deltagergebyr direkte til uddannelsesstedet. Du kan anmode os om at forudbetale dit deltagergebyr ved at klikke ind på “min side” og klikke “anmod om forudbetaling”. Hvis du ikke har mulighed for at indsende anmodningen om forudbetaling elektronisk, så kan du bruge den fysiske blanket her, men vær opmærksom på, at […]

Hvor meget kan jeg få i løntilskud?(Tilskudsberegner)

Fonden har lavet en tilskudsberegner, så du kan regne ud, hvad du kan søge hos os. Beregnerne tager udgangspunkt i en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der er forskel på, om du er time- eller månedslønnet. Satserne er fastlagt af organisationerne og kan ikke ændres. Beregningsskemaerne er senest opdateret i januar 2024. Vi bruger altid […]

Betaler fonden for kost og logi under uddannelse?

Vi dækker kost og logi, hvis din ansøgning opfylder betingelserne, og du har fået det godkendt inden uddannelsesstart. Vi dækker dine faktiske udgifter til logi op til vores max satser. Kost udbetales som en skattefri diæt, der indberettes til Skat. Betingelser: Du kan søge tilskud til logi mellem uddannelsesdagene, hvis du har mere end 60 km […]

Mister jeg mit tilskud, hvis jeg ikke består kurset?

Nej. der er ikke krav om, at du består en uddannelse for at få tilskud. Fonden skal have dokumentation på, at du har deltaget på uddannelsen. Hvis du ikke består uddannelsen, skal du bede skolen om at skrive en deltagerbekræftelse, der indeholder: Dit fulde navn og fødselsdato Navn på uddannelsen Uddannelsens start- og slutdato og evt. […]

Er jeg dækket af min arbejdsskadeforsikring under uddannelsen?

Du er ikke omfattet af din virksomheds arbejdsskadeforsikring, når du deltager i uddannelse med tilskud fra fonden. Du skal i stedet bruge din private forsikring. Du kan også kontakte skolen, der udbyder uddannelsen og høre nærmere om, hvad de anbefaler. Vi yder ikke tilskud til køb af forsikring.

Skal jeg fortælle min arbejdsgiver, at jeg skal på selvvalgt uddannelse?

Ja, du skal meddele din arbejdsgiver, at du skal på selvvalgt uddannelse. Din arbejdsgiver godkender dine ansættelsesforhold og giver dig fri uden løn. Når din arbejdsgiver har godkendt dine løn- og ansættelsesvilkår samt forventet start for uddannelsen, modtager du automatisk en mail om, at din ansøgning godkendt. Fonden oplyser ikke din arbejdsgiver om, hvilken uddannelse, […]

Kan jeg få dækket mit skifteholdstillæg?

Ansatte under Træ- og Møbeloverenskomsten kan søge om kompensation for skifteholdstimer. Du kan søge om de timer, du går glip af, når du skal på uddannelse, når du opretter din ansøgning. Fonden dækker i henhold til overenskomsten i tidsrummet: Mandag-fredag kl. 18-06 Lørdag-søndag kl. 14 – mandag kl. 06. Du kan ikke søge om flere […]