Skip to main content
Gå tilbage til alle spørgsmål og svar

Kan jeg søge tilskud, hvis jeg er blevet opsagt?

Du kan søge om lønkompensation hos fonden i henhold til overenskomstens regler. Lønkompensation forudsætter, at du kan nå at afslutte din uddannelse inden fratrædelsesdatoen, hvis du er blevet opsagt.

Hvis du er fritstillet, kan du ikke søge om lønkompensation, da du får løn fra din virksomhed i perioden.

Spørg i din faglige organisation for at høre, hvordan du er stillet i den konkrete situation.

Hvis du er arbejdsløs, kan du ikke søge tilskud, fordi der kun ydes tilskud til ansatte under de overenskomster, der hører under fonden. Kontakt i stedet din A-kasse om andre muligheder.