Skip to main content
Gå til nyhedsoversigt

Ti virksomheder uddanner industrioperatører

1000 gange har IKUF nu støttet voksenlærlinge over hele landet, som efter oplæring vil kunne betjene et faglært job som fx industrioperatør, procesoperatør eller industritekniker. De mange aftaler om uddannelsesforløb er et resultat af ordningen aftalt uddannelse, som blev introduceret med overenskomsterne på industriens område i 2017.

Med aftalt uddannelse kan virksomheder modtage tilskud fra Industriens Kompetencefond (IKUF), når deres medarbejdere deltager i en voksen- og videreuddannelse. For at støtte op om ordningen oprettede IKUF i 2018 en opsøgende konsulenttjeneste, der hjælper virksomheder med at komme i gang med aftalt uddannelse. Tjenesten består af i alt 4 konsulenter, der hjælper virksomheder i gang med aftalt uddannelse. En af de opsøgende konsulenter er chefkonsulent Peter Høier, der glæder sig over milepælen og fortæller, hvilken rolle den opsøgende konsulenttjeneste spiller i forhold til brugen af aftalt uddannelse.

– Ideen med aftalt uddannelse er at understøtte virksomhedernes vækst og medarbejdernes udvikling med uddannelse, der giver et egentligt kompetenceløft, som fx uddannelse af voksenlærlinge. Det er ofte os, der kontakter virksomhederne, og vi bliver altid positivt modtaget. Når vi har etableret en kontakt, starter vi en form for partnerskab. Her hjælper vi blandt andet virksomhederne i gang med den praktiske ansøgningsproces – fra tilmelding til en uddannelse til modtagelse af tilskud til dækning af løn og deltagerbetaling. Udover praktisk og økonomisk hjælp har vi også fokus på, hvordan virksomhederne kan bruge uddannelse strategisk, fortæller Peter Høier.