Log ind 
For at ansøge eller tjekke eksisterende ansøgning

Lønkompensation

Du kan søge lønkompensation for det antal fraværstimer, som du er fraværende fra dit arbejde ifm. uddannelsen og ikke for de timer, som din uddannelse varer.

Arbejder du om natten, kan du kun søge lønkompensation for fraværstimer for én nat pr. kursusdag og ikke for både natten før og efter kursusdagen.

Du kan søge om at få tilskud fra TMKF til 85% af dit løntab. Din arbejdsgiver må ikke udbetale hel eller delvis løn til dig, mens du er på uddannelse.

Du skal angive din løn uden pension, ferietillæg, skifteholdstillæg og fritvalgskonto. Beregningsmodulet påfører automatisk pension, ferietillæg og fritvalgskonto i henhold til overenskomsterne.

Ved skifteholdstillæg udfyldes særskilt blanket, der indsendes sammen med beviset.

Vær opmærksom på, at de 85% af løntabet sandsynligvis skal dækkes i samarbejde med VEU eller SVU, som du derfor selv skal huske at søge.


TMKF bruger ALTID dit bikort.

Sker der ændringer i din løn, skal din virksomhed meddele TMKF dette inden der sker en udbetaling. Der korrigeres ikke i en ansøgning efter udbetaling. 

 

Se info-film
fra TMKF

Forside _vigtig _info _film

TMKF • Vesterbrogade 6D, 4.sal • 1780 København V • Tlf.: 3377 9130 • Hverdage kl. 08:00-16:00 • Mail: info@tmkf.dkSikker mail • Persondata- og cookiepolitik