Klik her for at arbejde med aftalt uddannelse

Guide til oprettelse af rammeaftale (PDF)

Guide til oprettelse af uddannelsesplaner (PDF)

 

Aftalt uddannelse skal imødekomme virksomhedernes langsigtede udviklings- og kompetencebehov og tager ikke udgangspunkt i en lukningssituation.
Gøres der brug af aftalt uddannelse i virksomheden, erstatter den aftalte uddannelse muligheden for selvvalgt uddannelse for den enkelte medarbejder i det eller de kalenderår, hvor der afvikles aftalt uddannelse.

 1. Opret rammeaftale

Virksomhedens kontaktperson logger ind med NemID eller pinkode og opretter en rammeaftale via linket ovenover billedet.

Følgende informationer skal være klar:

 • Prosatekst med beskrivelse af det uddannelsesløft, der ønskes gennem rammeaftalen
 • CPR, navn, jobtitel og mailadresse på medarbejderrepræsentanten, som skal attestere rammeaftalen
 • Nemkonto- og registreringsnummer fra virksomheden, hvor tilskud skal udbetales til
 • Oplysninger om, hvem der skal kunne oprette individuelle uddannelsesplaner (skal være en eller flere kontaktpersoner i virksomheden)

Attestpersonen modtager en mail med link til login med NemID for at kunne attestere rammeaftalen. Når det er sket, sendes aftalen til aktivering hos sekretariatet, men der kan allerede oprettes individuelle uddannelsesplaner fra attest.

Attestpersonen fra B-siden er:

 • En overenskomstdækket medarbejderrepræsentant fra uddannelsesudvalget, hvis sådant findes, ellers, samarbejdsudvalget, hvis sådant findes, ellers tillidsrepræsentant for den pågældende medarbejdergruppe, hvis sådant findes, ellers talsrepræsentant for den pågældende medarbejdergruppe, hvis sådant findes.

En rammeaftale kan have følgende status:

 • Under oprettelse: aftalen er endnu ikke sendt til attest
 • Mangler attest af attestperson: aftalen er sendt til attest hos medarbejderrepræsentanten
 • Mangler aktivering af sekretariatet: rammeaftalen mangler aktivering af sekretariatet, men der kan allerede oprettes individuelle uddannelsesplaner efter attest af medarbejderrepræsentanten

En uattesteret rammeaftale udløber 4 uger efter, den er sendt til attest. Der sendes en advarselsmail ud til både kontaktpersonen fra virksomheden og attestpersonen, inden det sker.

Vær opmærksom på:
- At tilbagemeldingen fra sekretariatet baseres på de oplysninger, der anføres i de individuelle uddannelsesplaner. Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, bortfalder eventuelle tilsagn. 
- At tildelingen af støtte er betinget af, at rammeaftalen aktiveres og opfylder organisationsaftalen om "kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse", hvor bestyrelsen ud fra en samlet vurdering bl.a. har mulighed for at give afslag på ansøgninger.

 1. Opret individuel uddannelsesplan

Virksomhedens valgte kontaktperson(er) kan nu oprette individuelle uddannelsesplaner. En kontaktperson kan kun se de uddannelsesplaner, som vedkommende har oprettet. Kontaktpersonen, som har oprettet rammeaftalen, kan se en oversigt over alle uddannelsesplaner.

En individuel uddannelsesplan oprettes ved, at der vælges fra en liste, hvilke kurser, der skal indgå for den specifikke medarbejder. De kurser, som medarbejderen skal på, skal fremgå af uddannelsesplanen. De kursusperioder, der allerede er fastlagt med en specifik periode (som skal stemme overens med deltagelsesperioden), udfyldes, og for de ikke periodefastlagte kurser efterlades felterne blanke. Når alle de ønskede kurser er valgt, sender kontaktpersonen den individuelle uddannelsesplan til attest hos medarbejderen, der logger ind med NemID. Midlerne tildeles først efter medarbejderens attest. Log ind på vores hjemmeside og se hvad status er på de enkelte kurser/uddannelser, der er søgt.

Bemærk! Tilskud tildeles først, når den specifikke kursusperiode er påskrevet ansøgningen, og såfremt der er midler til rådighed i fonden. Løndækningen fratrækkes SVU/VEU, som skal søges særskilt.

Der kan søges om tilskud til lønkompensation og kursusgebyr. Og der skal ansøges før kursusstart.

TMKF står hverken inde for det juridiske eller ansættelsesretslige indhold af aftaler, som sendes i forbindelse med ansøgning om tilskud til EUV-forløb.

 1. Medarbejderen deltager på kursus

Medarbejderen deltager i den planlagte og aftalte uddannelse inden for præcis den periode, der er oplyst til sekretariatet. Såfremt medarbejderen bliver forhindret i at gennemføre kurset, skal der gives besked til sekretariatet med det samme, da tilskud ellers bortfalder.

Der ydes kun tilskud for dokumenterede og gennemførte kurser/kursusdele og kun på de specifikke datoer, der er opgivet på ansøgningen for kurset.

 1. Indsend kursusdokumentation

Medarbejderen stiller kursusbevis/deltagerbekræftelse og andet relevant dokumentation til rådighed for virksomheden, som indsender det til info@tmkf.dk (eller via link til sikker mail hereller med post til TMKF, Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V.

For refusion af EUV-elever kan der ske udbetaling på baggrund af dokumentation fra AUB.

Frist for indsendelse af dokumentation er 3 måneder efter forventet slutdato.

 1. Få udbetaling

Al udbetaling sker til virksomheden til det i rammeaftalen oplyste CVR-nummer.

Læs mere:

 • Hvad kan der søges til (positivlisten), klik her
 • Pjece om aftalt uddannelse, klik her

Brug for hjælp?
Ønsker din virksomhed besøg af en konsulent, som kan hjælpe jer igang eller videre med aftalt uddannelse?
Kontakt da konsulenten, Gitte Trier, på: tlf. 30903281 eller gt@iu.dk

 


 Se webinar om aftalt uddannelse

Billede med teksten Hør hvordan I kan søge tilskud til aftalt uddannelse

TMKF • Vesterbrogade 6D, 4.sal • 1780 København V • Tlf.: 3377 9130 • Hverdage kl. 08:00-16:00 • Mail: info@tmkf.dkSikker mail • Persondata- og cookiepolitik