Log ind 
For at ansøge eller tjekke eksisterende ansøgning
Ansøg
Sådan ansøger du
Vigtig information

Udgifter ved AMU-kurser

Bemærk, at TMKF kun udbetaler de udgifter, der er dokumenteret og søgt om på forhånd. Kontoudtog eller dankortkvitteringer kan ikke godkendes som dokumentation.

Du kan ikke søge TMKF om tilskud til: uddannelsesmaterialer og ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage. TMKF vil altid korrigere kursusgebyret, hvis det indeholder andre ydelser end det rene kursusgebyr, som fx wellness, internat m.v.

Du kan søge om tilskud til: 

 • 85% af dit bruttoløntab: Din bruttoløn er din løn inkl. pension, ferietillæg, skifteholdstillæg og fritvalgskonto fastsat i henhold til overenskomsterne. De 85% af løntabet dækkes i samarbejde med VEU, som du selv skal søge.
 • Din arbejdsgiver må hverken udbetale hel eller delvis løn til dig, mens du er på uddannelse.

TMKF bruger ALTID dit bikort.

 • Tilskud til kost og logi: Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du har fået tilsagn om logi.
 • Du kan søge logi mellem kursusdagene, hvis du har mere end 60 km til undervisningsstedet. Afstanden beregnes via www.maps.google.dk.
 • Uddannelsesstedet dækker dine udgifter til logi op til kr. 500, kontakt uddannelsesstedet herom. Du kan søge IKUF om dækning herudover ud fra den geografiske placering af uddannelsen:
  • Hovedstadsområdet: Kr. 228,00
  • Århus: Kr. 150,00
  • Øvrige: Kr. 104,00
 • TMKF dækker udgifter til hovedmåltider (én morgenmad, én frokost og én aftensmad). Småfornødenheder osv. er for egen regning. Kost kan maksimalt udgøre kr. 292,50 pr. dag.
 • Har du fået tilsagn om overnatning dagen før, dækkes aftensmad med maksimalt kr. 160 denne dag.
 • Transportgodtgørelse skal søges via VEU.

Har du spørgsmål om SKAT?

 

Se info-film
fra TMKF

Forside _vigtig _info _film

TMKF • Vesterbrogade 6D, 4.sal • 1780 København V • Tlf.: 3377 9130 • Hverdage kl. 08:00-16:00 • Mail: info@tmkf.dk